Popularyzacja wiedzy o procedurze antyplagiatowej w społeczności akademickiej

 

Zakres realizacji zadania

Realizacja zadania obejmuje szkolenia dla pracowników Uczelni oraz studentów z zakresu:

  • kształtu procedury antyplagiatowej,
  • obsługi systemu antyplagiatowego w wersjach dla promotora, recenzenta, pracownika administracyjnego oraz studenta
  • aspektów prawnych funkcjonowania procedury antyplagiatowej (PSW, UoPAiPP)
  • zasad postępowania w przypadku wykrycia plagiatu.

Szkolenia dla wszystkich studentów Uczelni prowadzone będą w formie e-learningu i zakończone obowiązkowym testem. Na potrzeby realizacji szkolenia dla obecnych i przyszłych roczników zostanie opracowany  kurs e–learningowy.