Modyfikacja systemu antyplagiatowego

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Uczelnia posiada system antyplagiatowy, który weryfikuje prace końcowe w wersji tekstowej.
Brak jest możliwości kontroli prac typu graficznego. Kontrola nie obejmuje prac przejściowych studentów i prac naukowych pracowników.
System informatyczny obsługujący obieg prac nie posiada automatycznej obsługi oświadczeń autorów. Ponadto nie ma możliwości filtrowania prac skierowanych do kontroli w celu niedopuszczenia tych, które np. nie są gotowe.
Moduł wizualizacji wyników weryfikacji zawiera wizualizację raportów tylko prac tekstowych.
Obecny system nie posiada interface’u służącego do przesyłania prac końcowych: lic., inż. oraz mgr do ORPPD a także interface’u do wysyłania prac naukowych wraz z ich metadanymi oraz do przekazywania tekstów do bazy repozytorium tekstów porównawczych.
Ponadto nie jest kompletna cyfrowa baza prac dyplomowych, których obrona odbyła się po 30.09.2009 r.

Zakres realizacji zadania

 1. Rozbudowa systemu antyplagiatowego o funkcjonalności:
  • możliwość weryfikacji i wprowadzania do bazy prac graficznych (inż., lic., mgr i końcowych SP)
  • możliwość weryfikacji i wprowadzania do bazy prac zaliczeniowych studentów i prac naukowych pracowników (tekstowych i graficznych) i pełną obsługę oświadczeń,
  • system akceptacji przesyłania prac dalej,
  • moduł wizualizacji raportów o możliwość wizualizacji wszystkich prac graficznych
 2. Budowa interface’u systemu służącego do przesyłania prac (lic., inż., mgr, końcowych) do ORPPD wraz z pełnym zestawem metadanych.
  Rozbudowa systemu (1) i budowa interface’u (2) będą realizowane w okresie III – XII.2016 zgodnie ze specyfikacją (opracowanie I – II.2016).
 3. Budowa interface’u do wysyłania prac naukowych wraz z ich metadanymi i interface’u systemu do przekazywania tekstów do bazy repozytorium tekstów porównawczych wraz z pełnymi metadanymi. Budowa interface’ów będzie realizowana w okresie I – IX.2017 zgodnie ze specyfikacją (opracowanie XI – XII.2016).
 4. Zakup serwera do archiwum prac.Serwer służy do posadowienia modułów realizowanych w pkt 1 – 6 budżetu, uczelnia nie dysponuje obecnie takim serwerem.

Nad całością działań opiekę merytoryczną sprawował będzie Specjalista ds. modernizacji systemu; zadania opisano w punkcie 4.3.
Zmodyfikowany system antyplagiatowy będzie współpracował z innymi bazami repozytoryjnymi, w tym utwirzonymi w przyszłości.
Podjęte działania mają na celu wykorzystanie przez zmodyfikowany system antyplagiatowy baz danych o najszerszej zawartości, w szczególności wewnętrznej bazy prac WSISiZ, baz innych uczelni, Internetu oraz ORPPD (po udostępnieniu systemom antyplagiatowym) – Kryterium premiujące 3)