Modyfikacja procedury antyplagiatowej

 

Zakres realizacji zadania

Zakres prac będzie obejmował :

  • przygotowanie raportu dotyczącego dotychczas stosowanej procedury antyplagiatowej,
  • przygotowanie standardów oceny raportu podobieństwa dla wybranych dziedzin wiedzy,
  • przygotowanie procedur: oceny raportu podobieństwa, postępowania w przypadku wykrycia plagiatu oraz dokumentów opisujących zmodyfikowaną procedurę antyplagiatową – w szczególności: regulaminu antyplagiatowego, instrukcji dla studenta, instrukcji dla promotora i instrukcji dla operatora systemu antyplagiatowego.