Informacja o konkursie nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję  Instytucji Pośredniczącej dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że anulowany został  ogłoszony w dniu 20 maja 2015 r. konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego PO WER.

Źródło: www.ncbr.gov.pl