Informacja o konkursie nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję  Instytucji Pośredniczącej dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że anulowany został  ogłoszony w dniu 20 maja 2015 r. konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego PO WER.

Źródło: www.ncbr.gov.pl

Witamy na stronie projektu!

ANTYPLAGIAT – Wdrożenie kompleksowego systemu antyplagiatowego w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest: wzrost jakości zarządzania procesem kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WSISiZ) poprzez rozwój informatycznych narzędzi zarządzania, tj. modernizację systemu antyplagiatowego oraz procedury antyplagiatowej w okresie 01.01.2016 – 31.12.2017.